Loading..

E-Rasprava | e-rasprava.com

Balkanski web portal, namjenjen za internet rasprave. Mnoštvo zanimljivih i korisnih objava. Dobrodošli.

OD 1. AVGUSTA VELIKA PROMJENA: POLAŽETE NJEMAČKI JEZIK ZBOG POSLA, OBRATITE PAŽNJU NA OVO

Na stranici Njemačke ambasade je objavljen informacioni list “Dokaz o poznavanju njemačkog jezika za izdavanje vize” s aktuelnim informacijama. 

Podnosioci zahtjeva za vizu moraju u svrhe različitih boravaka (između ostalog, spajanje porodice sa suprugom, spajanja djece starije od 16 godina, zapošljavanje zdravstvenih radnika, Au-Pair) priložiti dokaz o poznavanju njemačkog jezika na odgovarajućem nivou prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (GER). 

Koji nivo poznavanja jezika vam je potreban za određeni boravak, možete saznati iz odgovarajućih infolistova. Informacije o sadržaju i stepenu ispita na različitim jezičkim nivoima i sl. možete pronaći pod linkom www.goethe.de/bih. 

Kao dokaz potrebno je priložiti uvjerenje o položenom ispitu njemačkog jezika, koje je izdato na temelju standardiziranog ispita o znanju jezika prema standardima „Association of Language Testers in Europe (ALTE)“. 

U postupku za izdavanje vize Njemačka ambasada u Sarajevu trenutno priznaje sertifikate o položenom ispitu od jezičkih instituta kako slijedi u nastavku: 

Goethe-Institut e.V. (GI). 

Verein Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD):

Od 1. 8.2 019. godine će ambasada ponovo prihvatati ÖSD-sertifikate iz Bosne i Hercegovine. Kod sertifikata iz Bosne i Hercegovine je mjerodavan datum polaganja ispita za pojedinačne module, a NE datum izdavanja jezičkog certifikata. 

To znači da ispiti za pojedinačne module moraju biti položeni nakon 31. 7. 2019. godine. 

U suprotnom, priznavanje jezičkog certifikata neće doći u obzir. 

TestDaF-Institut (TestDaF). 

telc gGmbH (TELC), ukoliko je ispit položen u Njemačkoj. 

Svi ostali sertifikati, kao i potvrde raznih jezičkih škola koje potvrđuju samo učešće na kursu njemačkog jezika se ne mogu priznati u postupku za izdavanje vize. 

Takođe se NE MOGU priznati dijelovi sertifikata o položenom jeziku iz pojedinih vještina/modula „govor, pisanje, čitanje, slušanje“, nego samo cjelokupni sertifikati o položenom jeziku koji obuhvataju sve 4 vještine/modula. 

Molimo obratite pažnju na to da sertifikati o položenom ispitu njemačkog jezika koji obuhvataju četiri (4) modula i koji zadovoljavaju jezički nivo koji je vama potreban za vašu svrhu boravka u Njemačkoj, na dan podnošenja zahtjeva za vizu NISU stariji od godinu. 

Stariji jezički sertifikati i oni sa starijim parcijalnim modulima neće biti priznati. 

(Hayat / Foto: Ilustracija, Arhiv)